Proiectul Knowledge4Foot contribuie la promovarea excelenței și a înaltei calități Europene în învățământul superior. Proiectul introduce instrumente inovatoare în vederea adaptării și actualizării programelor de învățare și instruire oferite de universități pentru manageri, designeri și ingineri, cu scopul atingerii unui nivel superior de creativitate, inovare și performanță la nivel European în fabricarea încălțăminte și în sectoarele asociate.

Rezultatele asumate ale proiectului sunt următoarele:

Rezultatul 1. Asocierea elementelor triunghiului cunoașterii în vederea transferului de cercetare și inovare la fabricarea încălțămintei

Scopul acestui studiu este de a oferi o imagine detaliată a cerințelor pieței muncii în industria de încălțăminte legate de personalul înalt calificat care să întrunească o combinație optimă de competențe transversale și profesionale, cu scopul de a stimula transferul celor mai noi rezultate ale cercetării și inovării legate de produse, procese și servicii cu valoare adăugată.

Rezultatul 2. Program de instruire și conținut e-learning pentru transferul de rezultate ale cercetării și inovării

Cursurile de instruire vor fi axate pe dezvoltarea de abilități și competențe în cercetare, inovare și transfer tehnologic, cu aplicare în domeniul fabricării încălțămintei. Pentru un program de instruire care va însuma un total de 125 de ore, vor fi dezvoltate trei cursuri/module, compuse fiecare din 4 capitole (12 în total).

Rezultatul 3. Manual multimedia pentru instruirea pe bază de proiect a studenții din învățământul superior și  a cursanții din companii

Conținutul manualului multimedia se adresează atât studenților cât și îndrumătorilor de practică și va fi disponibil în format electronic sub forma unei broșuri (e-booklet).

Rezultatul 4. Platforma online Knowledge4Foot pentru transferul cercetării și inovării la fabricarea încălțămintei

Va fi elaborată, dezvoltată și lansată o platformă a cunoașterii. Aceasta va integra resurse dezvoltate în cadrul proiectului (curriculum, conținutul de instruire, ghiduri etc.) cu scopul de a iniția un Centru online de Cercetare și Dezvoltare care va facilita plasarea virtuală și activitățile bazate pe proiect ale cursanților

Rezultatul 5. Gândire antreprenorială în sectorul de încălțăminte – Volum de prelegeri pentru cursul intensiv de formare

Acest volum va fi disponibil în format electronic și va fi utilizat de către participanții la Cursul Intensiv de Vară.

Eveniment: Cercetare și Inovare pentru Industria de Încălțăminte– Conferință finală

Participanți: experți, cercetători și specialiști din industria de pielărie-încălțăminte, universități, institute de cercetare și centre de instruire.

Activități de învățare/predare/instruire

Program intensiv pentru cursanții din învățământul superior

Studenții participanți vor urma prelegeri de bază și opționale prin care vor dobândi cunoștințe și abilități de punere în aplicare a ideilor inovative in vederea inițierii firmelor de tip start-up în sectorul de încălțăminte. Ei vor fi îndrumați de către formatori din instituțiile partenere și asistați de reprezentanți ai unor companii producătoare de încălțăminte.​