Precum majoritatea sectoarelor industriale, și sectorul European de încălțăminte a fost afectat de criza economică și financiară. Europa are o tradiție îndelungată în producția de încălțăminte, dar acest sector este foarte sensibil la provocările reprezentate de globalizare, cum ar fi, de exemplu, deschiderea  acelor piețe care practică salarii și costuri de producție mai reduse în condițiile nerespectării standardelor înalte de calitate impuse în Europa.

Încălțămintea produsă în Europa este foarte apreciată în întreaga lume, așa cum demonstrează statisticile europene referitoare la exportul către țările terțe, care ilustrează o creștere de 46% în cantitate și 78% în valoare, din 2009 până în 2014. Cu toate acestea, poziția de lider poate fi menținută doar dacă competitivitatea întreprinderilor este susținută, printre altele, de o capacitate foarte mare de inovare, care nu poate fi atinsă fără o forță de muncă instruită corespunzător.

Prin urmare, pentru a face față provocărilor actuale, companiile din UE trebuie să includă în schema lor de personal specialiști cu o înaltă calificare, respectiv dezvoltatori de produs și proces, ingineri și manageri. Aceștia trebuie să aibă o combinație optimă de abilități, atât profesionale cât și transversale, pentru a-și demonstra competențele pentru cercetare aplicativă, dezvoltare de produs și transfer tehnologic.

Asigurarea bunei funcționalități a triunghiului cunoașterii prin interconectarea învățământului superior, a cercetării și a mediul de afaceri reprezintă unul din obiectivele politicilor UE și în același timp o prioritate națională în toate cele 28 de țări Europene. Partenerii proiectului Erasmus+ Knowledge4Foot recunosc beneficiile unei asemenea abordări de tip parteneriat asupra dezvoltării sectorului. Ei vor dezvolta instrumente inovatoare în vederea transferului de cunoaștere către sectorul European de încălțăminte, prin formarea în rândul studenților din învățământul superior și a specialiștilor din domeniu a abilităților pentru cercetarea aplicativă și de inovare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • dezvoltarea colaborării active între universități, comunitatea de afaceri și centrele de cercetare în vederea  evaluării cerințelor de abilități pentru inovare și transfer tehnologic;
  • elaborarea, testarea și implementarea unui curriculum comun pentru stagii virtuale și a conținutul e-learning asociat acestora, care să încorporeze o gândire creativă și orientată spre rezolvarea problemelor;
  • implementarea unei Platforme a Cunoașterii care să faciliteze transferul de inovare în sectorul de încălțăminte, prin simularea etapelor de dezvoltare a proiectelor de cercetare.

Grupuri țintă:

  • Studenți din învățământul superior
  • Specialiști implicați în managementul firmelor de încălțăminte: manageri, designeri, ingineri și tehnicieni