Platformă a cunoașterii pentru transferul rezultatelor cercetării și inovării în sectorul de încălțăminte

Contract Nr. 2015-1-RO01-KA203-015198 Perioada: 2015-2018

Promovarea excelenței la nivelul universitar de formare și educație în domeniul proiectării, dezvoltării de produs, ingineriei și managementului prin conectarea celor trei piloni ai triunghiului cunoașterii: Educație, Cercetare și Mediul de afaceri.

Noi creăm o punte între Educație, Cercetare și Mediul de Afaceri!