Το έργο Knowledge4Foot συμβάλλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής αριστείας και της υψηλής ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εισάγει καινοτόμα εργαλεία για να προσαρμόσει και να ενημερώσει τα προγράμματα σπουδών για εκμάθηση και κατάρτιση των φορέων παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους διοικητικούς, τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δημιουργικότητα, καινοτομία και υψηλή απόδοση στην ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία υποδημάτων και συναφών κλάδων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου / προϊόντα είναι τα εξής:

Αποτέλεσμα 1: Χαρτογράφηση του τριγώνου της γνώσης για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στην κατασκευή υποδημάτων

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να δώσει μια βαθιά επισκόπηση των αναγκών της αγοράς εργασίας για επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην κατασκευή υποδημάτων με το σωστό μίγμα δια τομεακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχύσει τη μεταφορά των καινοτομιών που προέρχονται από την έρευνα και την καινοτομία σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που παρέχουν προστιθέμενη αξία.

Αποτέλεσμα 2: Περιεχόμενα προγράμματος κατάρτισης και e-μάθησης για τη μεταφορά έρευνας και καινοτομίας

Τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας εφαρμοσμένα στην κατασκευή υποδημάτων. Θα αναπτυχθούν τρεις σπαστές ενότητες μαθημάτων, με 4 μονάδες /ενότητες η κάθε μία (συνολικά 12 μονάδες), για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει συνολικά 125 ώρες.

Αποτέλεσμα 3: Εγχειρίδιο πολυμέσων για την κατάρτιση με βάση τα έργα και την εικονική τοποθέτηση των φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης και εκπαιδευομένων από τις ΜΜΕ

Το περιεχόμενο των εγχειριδίων πολυμέσων που θα απευθύνεται τόσο στους φοιτητές όσο και στις εποπτικές αρχές θα πρέπει να εκπονηθεί και να μετατραπεί σε e-φυλλάδια.

Έξοδος 4: Πλατφόρμα Knowledge4Foot για τη μεταφορά Έρευνας και Καινοτομίας στο Υποδήματα Manufacturing

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνώση θα σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει. Θα ενσωματώσει τους πόρους που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου (πρόγραμμα σπουδών, περιεχόμενο κατάρτισης, οδηγούς, άλλους πόρους), ώστε να μοιάζουν με ένα βασισμένο στο διαδίκτυο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που θα λειτουργεί με βάση την εικονική τοποθέτηση των εκπαιδευομένων και τις δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα.

Έξοδος 5: Επιχειρηματική σκέψη στην υποδηματοποιία – Βιβλίο διαλέξεων για πρόγραμμα εντατικής θερινής κατάρτισης

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί και θα δοκιμαστεί από τους συμμετέχοντες στο Εντατικό Θερινό Πρόγραμμα.

Εκδήλωση: Έρευνα και Καινοτομία στην Υποδηματοποιία –Τελικό Συνέδριο

Συμμετέχοντες: εμπειρογνώμονες, ερευνητές και άλλοι επαγγελματίες από τη βιομηχανίας υπόδησης και δέρματος, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα κατάρτισης.

Μάθηση/Διδασκαλία/Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εντατικό πρόγραμμα για τους μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες (φοιτητές) θα ακολουθήσει μαθήματα κορμού και προαιρετικά μαθήματα, όπου θα λάβουν γνώσεις και δεξιότητες για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υποδηματοποιίας. Θα διδάξουν εκπαιδευτές από ιδρύματα-εταίρους και θα καθοδηγηθούν  από εκπροσώπους από τις εταιρείες υποδημάτων.