Αποτέλεσμα 1: Χαρτογράφηση του τριγώνου της γνώσης για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στην κατασκευή υποδημάτων

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να δώσει μια βαθιά επισκόπηση των αναγκών της αγοράς εργασίας για επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην κατασκευή υποδημάτων με το σωστό μίγμα δια τομεακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχύσει τη μεταφορά των καινοτομιών που προέρχονται από την έρευνα και την καινοτομία σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που παρέχουν προστιθέμενη αξία. 

Λήψη έκθεση (pdf)