Ο Ευρωπαϊκός τομέας υποδηματοποιίας, όπως και οι περισσότεροι από τους τομείς της μεταποίησης, έχει επηρεαστεί από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια πολύ μακρά παράδοση στην παραγωγή των υποδημάτων, αλλά ο τομέας είναι πολύ ευαίσθητος στην διεθνή πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, όπως είναι το άνοιγμα των αγορών με χαμηλότερους μισθούς και χαμηλότερο κόστος παραγωγής, επειδή δεν τηρούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που ισχύουν στην Ευρώπη.

Τα Ευρωπαϊκά υποδήματα εκτιμώνται ιδιαίτερα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως αποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές στατιστικές εξαγωγών προς τρίτες χώρες, οι οποίες απεικονίζουν μια αύξηση της τάξης του 46% σε ποσότητα και 78% σε αξία από το 2009 μέχρι το 2014. Ωστόσο, αυτή η κορυφαία φήμη μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προέρχεται , μεταξύ άλλων, από μια πολύ υψηλή ικανότητα για καινοτομία, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.

Κατά συνέπεια, οι σημερινές προκλήσεις των επιχειρήσεων της ΕΕ περιλαμβάνουν  να υπολογίζουν σε υψηλών προσόντων μηχανικούς, άτομα ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών, κορυφαία και μεσαία στελέχη στο προσωπικό τους. Θα πρέπει να έχουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων, τόσο σε επαγγελματικό όσο και διατομεακό, να αποδείξουν την επάρκειά τους για εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας.

Υλοποιώντας το έργο του τριγώνου της γνώσης με τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας για την αριστεία είναι ένας από τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ και τις εθνικές πολιτικές προτεραιότητες σε όλες τις 28 χώρες της ΕΕ. Οι εταίροι του έργου Erasmus+ Knowledge4Foot αναγνωρίζουν τα οφέλη για την ανάπτυξη του κλάδου με την εν λόγω προσέγγιση εταιρικής σχέσης, και θα αναπτύξουν καινοτόμα εργαλεία για τη μεταφορά γνώσης στον ευρωπαϊκό τομέα της υποδηματοποιίας μέσω της παροχής σε φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης και επαγγελματίες με τις δεξιότητες για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • η ανάπτυξη ενεργής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των ερευνητικών κέντρων για να αξιολογήσουν τις ανάγκες σε δεξιότητες για καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας·
  • η σχεδιάση, δοκιμή και εφαρμογή ένος κοινού προγράμματος σπουδών για εικονική άσκηση και το συναφές περιεχόμενο e-μάθησης, το οποίο ενσωματώνει μια δημιουργική σκέψη και προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων·
  • η εγκατάσταση πλατφόρμας γνώσης που διευκολύνει τη μεταφορά της καινοτομίας στην κατασκευή υποδημάτων με προσομοίωση των σταδίων ανάπτυξης των ερευνητικών έργων.

Ομάδες Στόχοι:

  • Φοιτητές εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Επαγγελματίες που εμπλέκονται στα ανώτερα και μεσαία στελέχη σε εταιρείες υποδηματοποιίας: διαχειριστές, σχεδιαστές, μηχανικούς και τεχνίτες