Πλατφόρμα Γνώσης για τη Μεταφορά Έρευνας και Καινοτομίας στην Παραγωγή Υποδημάτων

Συμφωνία No. 2015-1-RO01-KA203-015198, Περίοδος: 2015-2018

Ενίσχυση της αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη προϊόντων, τη μηχανική και τη διοίκηση, συνδέοντας τους τρεις τομείς του τριγώνου της γνώσης: Εκπαίδευση, Έρευνα και Επιχειρηματικότητα.

Συνδέουμε τον κόσμο της Εκπαίδευσης, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας!